De uitdaging

Stel je voor dat Relatiemanagers uit verschillende sectoren (energie, landbouw, sociale ondernemingen, kunst en cultuur), uit verschillende landen, van inkomende en uitgaande fondsen (inclusief beleggingsbeheer en hypotheken) bij elkaar komen. Allemaal met een verschillende aanpak, visie en ervaring. Maar allemaal delen ze en dragen ze bij aan de veranderingsmissie van de bank op het gebied van financiering. Senior Relatiemanagers zijn de handen en voeten, de ogen, oren van de bank – zij zijn degenen die de ruimte bieden aan klanten om met hen in gesprek te gaan over hun behoeften, hoop en angsten. Zij zijn zogezegd de ‘mensen die de organisatie dragen’.

Wat vraagt deze rol van hen? Hoe kunnen ze de behoeften van hun klanten echt begrijpen en hen helpen groeien, zowel op financieel gebied als op impact gebied? Hoe kunnen de relatiemanagers hun persoonlijke, unieke benadering en talent in het opbouwen van relaties naar voren laten komen? Over welke vaardigheden moet een Triodos Relatiemanager beschikken om zich te kunnen ontplooien? Deze en meer vragen worden verweven in een ervaringsgericht en op maat gemaakt programma.

Onze aanpak

Elke deelnemer heeft een persoonlijke veranderingsmissie binnen zijn of haar rol en stapt daarmee het programma in. Bijvoorbeeld: hoe financier je een natuurherstelprojecten?; hoe maak je flexibele hypotheken mogelijk?; hoe bevorder je sociale inclusie bij klanten?; etc. Het hele proces duurt zes maanden, drie modules van elk 2 dagen, binnen Europese landen waar Triodos actief is. Intensieve coaching, intervisie en peer learning en interactie met het senior management van de bank. Het programma is een mix van praktische en praktijkgerichte vaardigheden op het gebied van relatieopbouw en management, de Triodos Manier en het inspelen op individuele behoeften van deelnemer en klant.

Het resultaat

De senior relatiebeheerders van Triodos hebben hun eigen unieke vaardigheden en stijl ontwikkeld om het doel en de missie van de bank en hun klanten beter te kunnen dienen.

Wat is de grotere impact?

Innovatie kan niet plaatsvinden zonder mensen die weten wie ze zijn en waar ze aan bouwen of naartoe werken; mensen die in vuur en vlam staan en weten hoe ze anderen kunnen activeren. Door gebruik te maken van de gedeelde wijsheid, kennis en ervaring van een breed scala aan professionals en door ruimte te bieden voor praktisch leren en co-creatie, levert dit programma een voortdurende bijdrage aan het versterken van de missie, capaciteit en invloed van Triodos Bank als leider op gebied van impactbankieren.

Geschreven door:

Meer Leiderschap cases

Impact leiderschapsreis Egypte – open inschrijving

Betere leiders, betere business

Impact leiderschapsreis Egypte – open inschrijving

Betere leiders, betere business