De uitdaging

Echt duurzame keuzes maken als bedrijf is soms het moeilijkst, vooral wanneer financiële voordelen op korte termijn allesbehalve duidelijk zijn. Maar wat als deze keuzes eenvoudiger worden door samen te werken met je waardeketenpartners? Deze vraag gaf het startsein een leerproces te ontwerpen om onze klant, MegaGroup – een organisatie die groothandelsonderdelen voor watertransportsystemen verkoopt – te helpen hun duurzaamheidsbeloften waar te maken.

Eerder in het proces hebben we met MegaGroup samengewerkt om hun ESG-doelen te bepalen door middel van een reeks inter-organisatorische sessies. Toch bleven de discussies over duurzaamheid losstaan van dagelijkse zakelijke beslissingen en de ESG-doelstellingen kwamen lager op de prioriteitenlijst te staan (klinkt bekend?). De CEO van MegaGroup, Bernard Verburg, zag duurzaamheid opnemen in de kern van de bedrijfsstrategie en dagelijkste activiteiten van MegaGroup als enige manier om vooruit te komen. Tegelijkertijd onderging MegaGroup een verandering in het bestuur en wilde er zeker van zijn dat het leiderschapsteam zowel de bevoegdheid had om in actie te komen, als op één lijn zat in deze nieuwe bestuursstructuur. Hoe kon MegaGroup deze doelen bereiken en het echt dicht bij de kern brengen?

Onze aanpak

Een groep ambitieuze en toegewijde leiders kwam bijeen in de Lohnhalle in het Duitse Ruhrgebied. De groep was aanvankelijk huiverig om hier bijeen te komen – terwijl de regio zichzelf opnieuw uitvindt als een bakermat van duurzaamheid, blijft het vroegere karakter ervan nog steeds in gedachten. Toch is het juist die voortdurende en open interactie tussen verleden en toekomst die de regio tot een bloeiende locatie voor innovatie in duurzaamheidsoplossingen maakt. Het is in deze verrassend inspirerende en veerkrachtige omgeving dat de groep, het managementteam van MegaGroup – samen met hun landendirecteuren, leveranciers, klanten en categoriemanagers – samenkwam om hun duurzaamheidsambities te bespreken en hoe ze in actie kunnen komen in samenwerking met hun waardeketen.

We werkten verspreid over drie dagen aan 3 niveaus van verandering: (1) Persoonlijk (2) Relationeel en (3) Systemisch. We hielden open en eerlijke discussies, te beginnen bij het eerste kopje koffie ‘s ochtends, waarbij we spraken over duurzaamheid, leiderschap en bestuur. We verwelkomden nieuwe ideeën en perspectieven van collega’s en leveranciers, en waardeerden de tijd en mogelijkheid om verder te denken dan business as usual. We liepen in onszelf gekeerd rond in een gigantische metalen cilinder en dachten na over onze verantwoordelijkheden voor onze teams, onze samenleving en onze planeet. Tijdens het diner genoten we van elkaars gezelschap en kwamen we op menselijk niveau met elkaar in contact. De groep deelde open en eerlijk, en kwam terug met krachtige inzichten en een weg voorwaarts. Individuele weerstand en twijfels maakten plaats voor collectief enthousiasme en acties.

Bij aanvang van de reis had MegaGroup twee gescheiden doelen – één over duurzaamheid en de andere over het innoveren van hun interne bestuursstructuur en organisatieprocessen. Na het traject realiseerden ze zich dat hun duurzaamheidsambities en hun organisatieprocessen met elkaar verbonden zijn en elkaar konden ondersteunen.

Het resultaat

  • Versterkte samenwerking in de hele waardeketen, met innovatieve en concrete ideeën die commerciële kracht verbinden met duurzaamheidsambities.
  • Leiderschap in de organisatie verschoof van weerstand naar “laten we tot actie overgaan!”, en van “ik” naar “wij”.
  • Definitie van een nieuwe bestuursstructuur, inclusief een nieuw systeem van sponsoring en verantwoordingsmechanismen.
  • In kaart brengen van verschillende nieuwe, praktische initiatieven om op korte en lange termijn te implementeren. Van visie naar actie.

Bernard Verburg

MegaGroup

“Door het proces realiseerden we ons dat onze duurzaamheidsambities en organisatieprocessen elkaar kunnen ondersteunen. Duurzaamheid is een strategisch gebied waar we kunnen experimenteren met nieuwe processen en een bestuursstructuur die helpt bij veel onderdelen van ons bedrijf. Op dezelfde manier realiseerden we ons dat het stimuleren van nieuwe manieren van werken en samenwerken essentieel was voor het waarmaken van onze duurzaamheidsbeloften.”

Wat is de grotere impact?

Geactiveerde leiders in de hele waardeketen, die geloven dat duurzaamheid een win-win-win-scenario is en die begrijpen hoe ze het op de korte en lange termijn kunnen laten werken. Toegewijd om het werk te doen en tegelijkertijd anderen te inspireren en te ondersteunen die nog niet zo ver op de reis zijn.

Geschreven door:

Missie Water

Beter eten in de keten

Missie Water

Beter eten in de keten